Siirry sisältöön

tetpaikka.fi-palvelun tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Tämä seloste koskee TET-paikkojen verkkopalvelua www.tetpaikka.fi. Seloste on päivitetty 16.12.2019 / AH.

Rekisterinpitäjä

Tmi Pandoworks
Y-tunnus 1742399-0
Postiosoite Harkkiontie 11, 20900 Turku

Vastuuhenkilö Antti Huttunen
etunimi.sukunimi@pandoworks.fi

Tietojärjestelmät ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palveluun kertyy yrityksilä tietoja tarjolla olevista TET-paikoista (työelämään tutustuminen). Näissä tiedoissa mukana voi olla yritysten työntekijöiden henkilötietoja siltä osin kuin yritykset ovat itse ne ilmoittaneet ja/tai muutoin hyväksyneet julkaistaviksi.

Palveluun kertyy henkilötietoa asiakkaina olevien kuntien käyttäjistä siltä osin kuin se välttämätöntä palvelun sujuvan hallinnoinnin sekä sopimustoimintojen (esim. laskutus) kannalta.

Palvelua käyttävistä oppilaista ja muista henkilöistä kerätään tietoja Google Analytics -verkkopalveluun käyttäjätilastointia varten. Tämä tiedonkeruu on käytössä vain pääsivustolla sekä niillä kuntakohtaisilla alasivuilla, jotka ovat erikseen käytännön hyväksyneet. Mikäli kävijäseuranta on käytössä sivustolla, käyttäjälle ilmoitetaan siitä alareunan ilmoituspalkissa. Kuittaamalla ilmoitusikkunan luetuksi ilmoitus poistuu kyseiseltä käyttäjältä/laitteelta yhden vuoden ajaksi kaikilta tetpaikka.fi-alasivustoilta sekä pääsivustolta.

Henkilörekisterit

Kaikki palvelun käyttäjät

Tietojen alkuperä

 • Käyttäjän verkkoselaimen ja/tai päätelaitteen automaattisesti ilmoittamat tiedot

Kerätyt henkilötiedot

 • Käyttäjän verkkoselaimen ja/tai päätelaitteen automaattisesti ilmoittamat tiedot
 • Google Analytics saattaa käyttää tai yhdistellä kerättyjä tietoja omien käyttöehtojensa mukaisesti

Yritysten työntekijöiden henkilötiedot

Tietojen alkuperä

 • Yrityksen oma ilmoitus (tehty www.tetpaikka.fi-palvelun kautta)
 • Kunta-asiakkaan hallintokäyttäjän lisäämä tai muokkaama yritystieto

Kerätyt henkilötiedot (enimmillään)

 • Etu- ja sukunimi
 • Työpuhelin
 • Työsähköpostiosoite
 • Työpaikan yhteystiedot ja kuvaus

Palvelun kunta-asiakkaiden hallintakäyttäjät

Tietojen alkuperä

 • Kunnan oma ilmoitus (sopimuksen teon yhteydessä)
 • Kunta-asiakkaan pääkäyttäjän lisäämä käyttäjätieto

Kerätyt henkilötiedot (enimmillään)

 • Etu- ja sukunimi
 • Työpuhelin
 • Työsähköpostiosoite

Henkilörekisteriin merkittyjen henkilöiden oikeudet

Henkilörekisteriin merkityillä henkilöillä on seuraavat oikeudet

 • Oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu
 • Oikeus vaatia omien tietojen poistamista henkilörekisteristä
 • Oikeus kieltää omiin henkilötietoihin perustuva suoramarkkinointi

Vaatimukset omien tietojen tallennusta tai niiden poistamista koskien tulee esittää kirjallisesti ja henkilökohtaisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Mahdolliset ongelmatilanteet henkilötietojen käsittelyyn liittyen pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan asianomaisen henkilön ja rekisterinpitäjän kesken. Rekisteriin merkityllä henkilöllä on kuitenkin aina on oikeus tehdä valitus tietojensa väärinkäytösepäilyistä tietosuojavaltuutetulle (https://www.tietosuoja.fi/fi/).

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään tietokannassa kunnan asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä enimmillään 1 vuosi voimassaolon päättymisen jälkeen.

Yrityksellä on mahdollisuus milloin tahansa itse poistaa tarjoamaansa TET-paikkaan liitetyt tiedot.

Tietoja säilytetään Suomessa sijaitsevalla palvelimella korkean tietoturvan ja käyttövarmuuden omaavassa palvelinkeskuksessa.

Tietojen suojaaminen

Käyttäjien määrittämiä salasanoja säilytetään ainoastaan salatussa muodossa.

Yhteys verkkopalveluihin muodostetaan SSL-suojatun yhteyden (https) kautta.

Kaikista käyttäjistä kerätty käyttötieto on nähtävillä vain kirjautuneille hallintokäyttäjille yhteenvetomuodossa, josta yksittäistä käyttäjää ei voi tunnistaa.

Tietojen luovuttaminen tai siirtäminen

Palvelun sisältämiä henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta toisiin tietojärjestelmiin tai toisille toimijoille ilman käyttäjiltä kysyttyä erillistä hyväksyntää.